Service Quality Management

Service Quality Management, SQM, är att skapa sig en bild av kundupplevelsen genom att mäta gapet mellan förväntning och verklighet och därigenom bilda handlingsbara insikter för riktade förbättringar.

Kundupplevelsen är perception och interaktion och kan kort beskrivas som summan av alla faktorer som påverkar upplevelsen eller erfarenheten mellan kund och leverantör. Till detta räknas allt från enskilda möten till annonser, marknadsföring och WoM.

Vi på Compose IT arbetar just nu i en leverans med fokus på att släppa en Minimum Viable Product hos en av våra Telekom-kunder.

Läs mer Här: