Compose IT Kundundersökning 2021

Compose IT, Stockholm 11 januari 2022

Fortsatt högt förtroende för Compose IT bland kunderna

Det oberoende konsultbolaget Great Consulting genomför varje år en kundundersökning på de existerande kunder som Compose IT har i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Svaren i undersökningen bedöms utifrån Compose IT:s förmåga att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina existerande kunder samt den totala kundnöjdheten. Undersökningen utgår ifrån kundupplevda värden och kvalitet och genomförs via djupintervjuer i 3 olika steg. Undersökningen visar bland annat på att:

  • Compose IT har ett högt förtroende bland sina kunder vilket bla visar sig via det höga betyget när de kommer till kvaliteteten i de leveranserna av projekt som man genomför
  • Kunderna värdesätter den existerande relationen med Compose IT utifrån en hög nöjdhetsgrad
  • Tydlig bild att kunder har ett önskemål om utökat samarbete med Compose IT inom den närmsta framtiden
  • En ökande betydelse av relationen med Compose IT samt affärsnyttan i de tjänster som Compose IT levererar
  • 100% av kunderna kan rekommendera ett samarbete med Compose IT till andra organisationer.

 

”På Compose IT strävar vi efter att vara en värdefull partner för våra kunder och bidra till deras affärsframgång. Dessa undersökningsresultat visar tydligt att vi har kommit riktigt långt med denna målsättning och är idag en viktig partner för våra kunder. Våra kunder har också gett oss många konkreta förslag inom ramen för den gemensamma produkt och tjänsteutvecklingen vilket visar att kunderna ser Compose IT som en viktig partner även i framtiden för deras fortsatta utveckling. Detta tillsammans med de fina resultaten på våra leveranser gör mig som VD riktigt stolt och glad”

Jonny Sigemo VD Compose IT

 

För ytterligare information, kontakta

Jonny Sigemo, VD Compose IT Nordic AB, Tel: +46 8-7936640, E-post: jonny.sigemo@compose.se

Om Compose IT

Compose IT har funnits på marknaden i mer än 25 år och vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster inom IT Operation, IT Service Management och Application Performance Management. Våra kunder finns i såväl offentlig som privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Vi har kontor i Stockholm, Gävle, Östersund och Örebro.