AI kräver ordning och reda

AI kräver ordning och reda, SISU gäller fortfarande 

Som ni säkert förstår pratar vi inte om vårt grannlands styrka, envishet och uthållighet även om den är beundransvärd utan IT-begreppet Skit In Skit Ut. 

Det är viktigare än någonsin att ha koll på det underliggande för att få saker att fungera högre upp i värdekedjan. Allt ska ju vara datadrivet och AI ska hjälpa oss att spara tid och pengar samt automatisera åt oss. En förutsättning för att bli datadriven är att det data man vill använda för att fatta beslut och agera på faktiskt är korrekt. Det bästa sättet att säkerställa det är att manipulera eller förändra underliggande data så lite som möjligt.  

Vad vi gör med allt data blir nästa steg. Var ska vi lägga det? Hur ska vi använda det och hur används det för att göra smarta saker? Datalakes, eller no-sql databaser, har blivit alltmer användbara som lagringsplats för stora datamängder och göra data användbart och visualisera för analys eller rapportering.  

Vi använder själva idag Elastic som lagringsplats för allt ifrån larm, metrics, events och ärendestatistik mm, men användningsområdet är gigantiskt. Med hjälp av funktionen Elastic Logstash kan vi filtrera bort irrelevant data för att minska datavolymerna och sedan visualiserar vi allt med hjälp av Elastics grafiska presentationslager/user interface som kallas Kibana. Det fina med Elastic är att vi inte är låsta till enbart ett visualiseringsverktyg utan även kan använda andra verktyg såsom Grafana för visualisering. Data i Elastic kan läsas av i stort sett vilka verktyg som helst.  

Kontakta oss för att få veta mer.