Compose IT är ny Cisco partner

Compose IT stärker erbjudandet inom IT Operations med marknadsledande lösningar för Application Performance Management och Digital Experience Monitoring från Cisco

Compose IT Nordic AB utökar portföljen med monitoreringslösningar från Cisco AppDynamics och Cisco ThousandEyes, båda ledande inom området Application Performance Management (APM) respektive Digital Experience Monitoring (DEM). Tillsammans möjliggör dessa verktyg Full Stack Observability d.v.s. total visibilitet in i din organisations IT-miljö.

Med AppDynamics och ThousandEyes kan du…

  • Med hjälp av AI/ML proaktivt identifiera problem som kan ge upphov till en degradering av digitala tjänster
  • Mäta prestandan på applikationer och se vad som eventuellt påverkar prestandan ända ner på kodradsnivå
  • Beräkna applikationers påverkan på verksamheten i realtid (t.ex. omsättning i en E-handelsplattform) – och påvisa vad en degraderad applikationsupplevelse kostar organisationen i kronor och ören
  • Värdera upplevelsen för användare av SaaS-tjänster (t.ex. O365) – och precisera vart tröghet sitter, vare sig det är inom den egna organisationens nätverk, hos en ISP på vägen till SaaS-tjänsten eller hos leverantören av själva SaaS-tjänsten
  • Mäta prestandan på kritiska kopplingar i WAN:et (t.ex. DC till Internet, DC till DC eller mellan kontor) samt påvisa vart eventuell tröghet sitter
  • Mäta den digitala upplevelsen för organisationens användare – oavsett om de försöker komma åt interna eller externa tjänster och jobbar från kontoret, hemifrån eller på ett café

Kort om våra nya partners

Gartner utsåg nyligen AppDynamics till en ledande leverantör i deras Magic Quadrant 2021 – för nionde gången! AppDynamics ser till att du får full kontroll på dina kritiska applikationer och system. Cisco förvärvade AppDynamics i mars 2017.

ThousandEyes hjälper dig att visualisera vägar genom nätet, tillgänglighet och prestanda för dina interna och externa tjänster samt ökar din förståelse för hur de påverkar dina slutanvändares upplevelser. Cisco förvärvade ThousandEyes i augusti 2020.  

Varför monitorering

Monitorering av IT-miljön blir allt viktigare och det är inte lätt att hitta rätt i det enorma utbudet av monitoreringsverktyg. Compose IT har en gedigen kompetens och mer än 25 års erfarenhet av monitoreringslösningar och vi är övertygade om att Ciscos lösningar kommer bli ett perfekt komplement till våra befintliga erbjudanden inom IT Operations Management.

Kortfattat kan man säga att med dessa verktyg har vi möjligheten att hjälpa våra kunder att se sin teknologi ur en affärssynvinkel för att kunna göra rätt prioriteringar. Varje tekniskt beslut är i slutänden ändå ett affärsbeslut!

Kontakt och mer information

Hör av dig till oss för en kort demo, mer information om verktygen eller om du behöver råd och stöd med din nya eller befintliga monitoreringslösning. Våra erfarna konsulter hjälper dig med allt inom IT Operations.

Välkommen till Compose IT!