KnowledgeBase – samlar kunskap i NOC

2020-11-13

NOC, NOC – vem där?

Vi pratar med Jonathan Sigemo, IT konsult, som berättar om hur vardagen normalt ser ut för ledningen på ett NOC – Network Operations Center – hos en av Compose IT’s kunder.

Våra kunder är både kunniga och aktiva beställare, och de har ofta ett stort behov av att övervaka stora och komplexa nätverk. Likaså att integrera olika systemlösningar och att både visualisera och förenkla information från systemet, i t ex grafisk dashboard, berättar Jonathan.

Annat som förekommer i en NOC, särskilt i expanderande företag och organisationer, är förstås viss personalomsättning och nyanställningar av operativ driftpersonal. Något som i sin tur skapar extra arbete för Operations ledningen och utmaningar när företag ska bygga upp intern kompetens.

Läs hela atikeln här: KnowledgeBase – samlar kunskap