600 000 timmar IT-kunskap och erfarenhet

2020-06-15

Hur vet du att ert företag får korrekta leveranser från en outsourcad IT-drift?

När all infrastruktur, support och drift över en natt går över till den nya IT-leverantören är det lätt att släppa kontrollen och tro att allt blir perfekt. Det är då viktigare än någonsin att ha tillgång till rätt kompetens, erfarenhet och resurser för att bygga upp ett stödsystem där informationen är både lätt att använda och underhålla för att inte erodera över tid. Information som används kontinuerligt tenderar till att bibehålla en högre kvalitet.

Daniel Nordin vet!

Daniel Nordin är IT Konsult med fokus på IT Service Management (ITSM) och Service Assurance på Compose IT’s kontor i Gävle. Sedan Daniel började på Compose IT år 2018 har han varit placerad hos flera kunder för att stödja dem med kunskap och erfarenhet inom IT Operations.

Läs mer om Daniels roll som rådgivare och kravställare för kundföretagens egen eller outsourcade IT-drift med fokus på processer, procedurer och IT stödsystem – allt det som ingår i IT Service Management (ITSM):

https://compose.se/uppdrag/600-000-timmar-it-kunskap-och-erfarenhet/