Microsoft ökar säkerheten för LDAP integrationer

I och med mars-uppdateringen från Microsoft finns möjligheten att slå på signering över LDAP, men det blir inte tvingande.

I ett senare skede kommer denna funktion troligen bli tvingande.

Icke Microsoft integrationer, tex Netcool, kan behöva förändras så att LDAPS används istället för LDAP för bibehållen funktionalitet.

Om du inte redan nu har integration mot Active Directory med LDAPS, är det dags att planera in en förändring redan nu.

Om inget görs kommer användarna på sikt inte att kunna logga in i systemet.

 

Information om förändringen finns i länken.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4520412/2020-ldap-channel-binding-and-ldap-signing-requirement-for-windows

Hör av dig till oss om mer information om din Active Directory integration mot Netcool.