Resultat från 2019 års kundundersökning

Compose IT Nordic AB, Stockholm 9 Januari 2020

Compose IT kundundersökning redovisar mycket nöjda kunder

Det oberoende konsultbolaget Great Consulting genomför varje år en kundundersökning på de existerande kunder som Compose IT har i Sverige, Norge och Finland. Svaren i undersökningen bedöms utifrån Compose IT´s förmåga att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina existerande kunder samt den totala kundnöjdheten. Undersökningen utgår ifrån kundupplevda värden och kvalitet och genomförs via djupintervjuer i 3 olika steg. Undersökningen visar bland annat på att:

  • En bred förstärkt bild av att de kunder som Compose IT arbetar med idag är mycket nöjda både utifrån ett genomförande- och relationsperspektiv
  • Viljan att rekommendera Compose IT bland existerande kunder är 100%. Vilket är ett riktigt gott betyg på hur kunderna uppfattar Compose IT
  • Undersökningen visar en stark potential för utökade samarbeten med existerande kunder under kommande år
  • Compose IT´s kunder uppfattade en stark förmåga att leva upp till sina värdeord som är Engagemang, Kompetens och Glädje (EKG)

 

”Vi är stolta och glada över vårt fina resultat som tydligt visar på en positiv utveckling av våra kundsamarbeten. Vill också lyfta upp den stora viljan från våra kunder att rekommendera oss som partner till nya företag. Extra roligt är det också med kundernas syn på hur vi svarar upp mot våra värdeord i Compose IT. Sammanfattningsvis så visar denna undersökning att vi som bolag är inne på helt rätt väg och jag ser därför med tillförsikt fram mot kommande år.”

Jonny Sigemo VD 

För ytterligare information, kontakta

Jonny Sigemo, VD Compose IT Nordic AB, Tel: +46 8-7936640, E-post: jonny.sigemo@compose.se

Om Compose IT

Compose IT har funnits på marknaden i mer än 25 år och vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster inom IT Operation, IT Service Management och Application Performance Management. Våra kunder finns i såväl offentlig och privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Vi har kontor i Stockholm, Gävle och Östersund.