Har du fastnat i ITIL mognaden?

Som alla andra har ni säkert börjat er adaption av ITIL i begränsad omfattning, genom att implementera processerna Incident, Problem och Change. För att understryka just hur vanligt detta tillvägagångssätt är så finns det till och med en egen förkortning för just dessa processer, IPC.

Det som tyvärr blir tydligt är att de flesta är kvar just där. Man är inne på sin 3:e eller 4:e iteration för att få kvalitet och ordning på Incidenter, Change och CMDB. För att komma vidare ger man sig på att köra IT Service Management (ITSM) projekt. Kanske rent av investerat i ett modernare verktyg som ServiceNow eller börjar snegla på andra modeller som DevOps och AIOps. Det blir kostsamt och drar resurser och tid från andra saker och blir i slutändan inte särskilt mycket bättre.
Incidenterna har fortfarande bristande kvalitet, CMDB är fortfarande inte komplett, SLA:er mäts på det som går och inte det man vill och det är en högst manuell process att få fram mätetal som överensstämmer med den verklighet man uppfattar.

En insikt vi på Compose IT har kommit till är att man inte tar i tillräckligt. Det är ett initiativ bland alla andra och man begränsar scoopet.
Att få ordning på ITSM eller ITIL är som att försöka hoppa över ett stup. Kommer du inte hela vägen över så kommer du inte vidare alls!

Läs mer om våra erfarenheter: Börja mäta