Med Elastic Stack blir det enkelt

Hur gör man när man måste underhålla ett system och behöver veta hur systemet mår varje dag men det finns ett par hundra loggar som alla har olika loggformat? Detta var ett problem som vi på Compose IT ställdes inför och hittade en lösning till.

När vi ställdes inför behovet att samla in många olika typer av loggar utspridda över många servrar så valde vi att använda Elastic Stack som logghanterare. Anledningen till vårt val är att det är en helhetslösning, open source och att vi tycker att det är en väldigt bra lösning. Elastic Stack har produkter för insamling, bearbetning, datalagring och visualisering. Alla produkter är gjorda för att fungera både självständigt och tillsammans. Tack vare att lösningen är open source finns det en stor mängd plugin-program skapta av Elastics stora community. Detta gör att det är möjligt att läsa in, bearbeta och visualisera alla sorters data.

Läs mer här om hur vi gjorde:Konsten att normalisera loggar