Predictive Insight, rätt använd är den ovärderlig

Predictive Insight har stöd för att överföra data från många olika typer av system. Det finns flera färdiga medieringspaket från IBM som överför data från en källa till PI. Det finns medieringspaket för ett flertal system, bland annat Splunk, Nagios, SCOM och ITNM. Data kan också överföras direkt från en relationsdatabas, CSV filer, JSON filer och JSON http posts till PI.

Läs mer här: PI olika exempel av användning