Think 2019

Regniga dagar i San Francisco

IBM’s årliga mässa gick detta år av stapeln i San Francisco efter att ha varit stamgäst i Las Vegas i många år.

Nu för tiden har IBM slagit ihop sina olika områden till en stor mässa istället för flera olika. Detta innebär att det är närmare 28.000 besökare på THINK 2019. Arrangemang och logistik blir en utmaning men amerikanerna är duktiga på stora event. I San Fransisco är eventet förlagt till Moscone Center samt en del hotell i närområdet och man hade förberett för en del aktiviteter och områden även utomhus. Det man inte hade räknat med var att det regnade i princip oavbrutet under alla 3 dagar. Vissa saker kan inte ens de största företagen rå på.

Liksom förra året var Artificiell Intelligens (AI),  Machine Learning (ML), Cloud och Blockchain de stora trenderna som alla på något sätt pratar om. Ett område som har växt och i år faktiskt innehöll både många sessioner och hade en betydande del i mässan var ’Cyber Security’, säkert uppmärksammat av de senaste årens händelser inom politiken och i media.

Ämnen som ligger oss själva närmast såsom IT Service Management (ITSM) och IT Operation management (ITOM) har fått en ganska undanskymd tillvaro och tyvärr finns det inte så mycket detaljer att rapportera om.

Det som ändå verkligen gör detta till intressanta dagar är att alla dessa nya möjligheter och teknologier precis som allt annat behöver driftas, mätas och förvaltas. Samtidigt ger det nya möjligheter till bättre analyser, prediktiva insikter och smidigare infrastruktur. Så vart man än tittar finns det två perspektiv för oss. Hur kan vi hjälpa våra kunder att drifta dessa lösningar och samtidigt, hur kan vi använda detta i våra egna erbjudanden och för att modernisera och förbättra våra kunders Operation plattforms.

Så vad har vi då med oss efter att spenderat närmare en vecka med IBM, partners och kunder.

Generella spaningar

Cloud tjänster generellt fortsätter att mogna och IBM framhåller framför allt micro-tjänster, ’Server less’ och hybrid cloud. Intressant är att IBM tillhandahåller mycket spin-offs från sin egen forskning i  Watson som olika tjänster man kan kombinera för att uppnå de lösningar man söker. Gemensamt är även att man nu i samband med Cloud tjänster pratar mycket om säkerhet och då inte bara passiv säkerhet utan att man som kund också kan vara aktiv i vilket data man lagrar, på vilket sätt och hur det används.

AI är numera ofta en del i namnen på varenda bås hos utställarna och i varenda session. Samtidigt tycker vi att när man väl diskuterar lösningarna har många en mer realistisk syn på vad det faktiskt innebär. Idag handlar AI tillämpningar med få undantag om förmågan att tolka mänskligt språk, ’natural language’, i skrift, i tal eller i bilder. Men på ytan används begreppet fortfarande som någon av en magisk besvärjelse.

Det som ofta sammanblandas med AI men på ett helt annat sätt börjar bli riktiga lösningar som är tillgängliga och inte bara i väldigt specifika tillämpningar är Machine Learning. Nyckelfärdiga lösningar som Netcool Predictive Insights  eller verktyg som IBM SPSS  för att bygga dina egna modeller och beslutsträd är idag fullt användbara och innehåller många funktioner för att hjälpa till att hantera data och underlätta för att nå värdefulla resultat.

IBM Netcool Operation Insight (NOI)

Trotts bristen på detaljerad information ser vi att tack vare sin öppna arkitektur fortsätter Netcool att vara marknadsledande och kontinuerligt tillföras teknologi och kapabilliteter från IBMs forskning kring Watson och andra områden. Log Analytics, Event Analytics, Agile Service manager, Runbook Automation och Predictive Insights är alla delar av Netcool och integrerar sömlöst för att hålla plattformen i framkant.

Vi lyssnade på ett exempel där en operatör som använt Netcool i över 12 år nu efter att ha utvärderat över 8 andra lösningar valt att genom ett moderniseringsprojekt i sin befintliga investering halverat antalet NOCar och minskat mängden Incidenter med mer är 60%  och har nu siktet inställt på att bli ytterligare prediktiva, använda både Kognitiv AI och Machine Learning på den resan.