AI utsprungen från Watson

Predictive Insight, PI, kommer ursprungligen från Watson, IBM’s forskningsprogram inom artificiell intelligens (AI).

Målet är att använda AI för att utvinna värde från indikatorvärden. PI kan läsa in tidsserier av indikatorer från flera olika typer av källor och använder att antal utvalda algoritmer från Watson för att analysera inmatningen. Algoritmerna arbetar tillsammans och självständigt för att skapa dynamiska mönster som beskriver tidseriernas normalbeteende. Mönstren skapas i realtid och anpassas allt eftersom indikatorernas beteende förändras. Genom att ständigt fortsätta lära sig det normala beteendet för indikatorerna blir det möjligt att få värde som inte går att utvinna med statiska gränsvärden. Eftersom PI vet vad som är normalt för alla tidpunkter så kan den larma så fort en avvikelse sker och därmed eliminerar man risken att upptäcka ett fel försent eller få falsk larm.

Läs mer här