100%

Compose IT, Stockholm 17 Januari 2019

Compose IT kundundersökning visar på fortsatt utvecklad kundnöjdhet

Det oberoende konsultbolaget Great Consulting genomför varje år en kundundersökning på de existerande kunder som Compose IT har i Sverige, Norge och Finland. Svaren i undersökning bedöms utifrån Compose IT´s förmåga att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina existerande kunder samt den totala kundnöjdheten. Undersökningen utgår ifrån kundupplevda värden och kvalitet och genomförs via djupa intervjuer i 3 olika steg. Undersökningen visar bla på att:

  • Compose IT´s fortsatta stärkta position som kompetenspartner bland sina kunder med en hög leveransförmåga.
  • Viljan att rekommendera Compose IT bland existerande kunder är 100%. Vilket är ett riktigt gott betyg på hur kunderna uppfattar Compose IT.
  • Undersökningen visade också med tydlighet en ökad efterfrågan på Compose IT´s tjänster inom nya funktionsområden.

”Vi har haft, och fortsätter ha, en stark tillväxt i bolaget, men det är inte värt någonting om det påverkar kundleveransen. Det är viktigt att tillväxten är ett resultat av att vi levererar hög kvalitet och precision, och det bekräftar ju det här fina resultatet. Ser också flera element i denna undersökningen som gör mig riktigt stolt bla viljan att rekommendera oss till andra företag samt att våra tjänster efterfrågas inom nya områden. Ser med tillförsikt framåt och den utvecklingsresa som vi gör och skall göra med våra existerande och nya kunder.”

Jonny Sigemo VD Compose IT

 

 

För ytterligare information, kontakta

Jonny Sigemo, VD Compose IT, Tel: +46 8-7936640, E-post: jonny.sigemo@compose.se

Om Compose

Compose IT har funnits på marknaden i mer än 25 år och vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster inom Service Assurance, IT Service Management och Application Performance Management. Våra kunder finns i såväl offentlig och privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Vi har kontor i Stockholm, Gävle och Östersund.

 

Publicerad 17 januari 2019