Machine learning

Denna vecka har Compose IT tillbringat tid tillsammans med IBMs utvecklingsteam i Cork på Irland.
Vi djupborrade i IBMs lösning Predictive Insights, PI.
PI möjliggör att IT-organisationen minskar sina Incidenter och därmed höjer kvaliteten i leveransen av sina tjänster.
Tack vare IBMs Watson teknik ger detta vad vi kallar ”Next level of proactive operation!”.

Nyfiken?
Kontakta Niklas Håkansson, 076-1018083 för mera information.