Compose IT på IBM Think 2018

I år hade IBM slagit ihop 3 av sina event till sin största någonsin, PartnerWorld, Interconnect och Pulse till Think 2018. Fler än 35.000 besökare har under en vecka träffats på MGM och Mandalay Bay i Las Vegas.

Det är ingen tvekan om vilka ämnen som var mest förekommande och hade flest besökare. Analytics, machine learning, blockchain och cloud.

Gemensamt för alla områden är, även fast det är tidigt, att de börjar mogna och hitta sina första riktiga marknader. Därmed börjar vi se riktiga förändringar och skönjer att detta verkligen kommer att påverka, inte bara oss inom IT utan hela världen.

Vi hörde flera exempel där tillämpningar inom blockchain nu lämnat test och utveckling och tagit klivet in i produktion.

MAERSK har tagit ledningen i att effektivisera administrationen av containerfrakt. Minst 15% av transportkostnaden är administration som till stor del helt kan undvikas tack vare blockchain tillämpningar. Med tanke på att ca 80% av alla varor i världen vid något tillfälle har passerat i en container är det enorma effektivitetsvinster.
Ur ett marknadsperspektiv är det även väl värt att veta att dessa vinster inte går till någon enskild central del av en fraktkedja utan kommer alla inblandade till del.

I en liknande tillämpning har Wallmart tagit ledarskapet kring mat och mattransporter. Från producent till tallrik säkrar blockchain information om maten. Förutom en administrativ vinst kommer detta motverka korruption, mat-fusk och avsevärt förenkla spårning vid eventuella behov av att dra tillbaka varor. Som en jämförelse hade man gjort en ursprungsförfrågan på ett parti Mango. Tidigare tog det mer än en vecka att genomföra förfrågan och efter införandet av blockchain tog det 2,5 sekunder.

Det tredje exemplet är kanske mest talande för hur denna teknik kan ha kraften att ändra världen.

Plastic Bank, ett företag med affärsidé att städa världen på plastskräp.
Den som samlar plastskräp i Indonesien eller Indien tar direkt del av vinsten när plasten till slut återvinns i Vancouver. Plasten i sig blir valuta och korruption på vägen blir i princip omöjlig. Genom blockchain säkerställer man hela kedjan.

Även om det fortfarande är tidigt i utvecklingen ser vi att nya ekosystem växer fram där flera är med att dela på vinsterna. Här kommer det att hända mycket intressant framöver.

 

När det kommer till Analytics och Machine learning är det kanske inga omvälvande nyheter i själva tekniken utan det är tillgängligheten av tekniken som utvecklas. Detta understödjs i sin tur av att cloud och microservices mognar och inte längre bara är en kopia av de system vi tidigare hade i våra datahallar.

Exempel på detta är Watson Studio, Cloud Object Storage och Cloud SQL*Query där man inom loppet av minuter helt utan kod kan sätta upp flöden från källa till output med olika former av Watsons Machine learning.

Niklas Håkansson
Compose IT