Kundundersökning visar mycket hög kundnöjdhet

Compose IT, Stockholm, 22 december 2017

Kundundersökning visar mycket hög kundnöjdhet.

Compose IT´s existerande kunder från Sverige, Finland och Norge har deltagit i en undersökning som bl.a. visar att:

  • – Alla tillfrågade kunder lätt skulle kunna rekommendera andra företag att ha Compose IT som leverantör
  • – Compose IT stärker sin position som en stark kompetenspartner med en hög leveransförmåga
  • – Ökad efterfrågan på Compose IT´s tjänster inom nya områden

 

Undersökningen har genomförts av det oberoende konsultbolaget Great Consulting som arbetar med marknadsanalyser.  Men hjälp av djupintervjuer med varje enskild kund har kunderna bland annat fått berätta hur de upplever Compose IT som leverantör samt hur de upplever service- och uppfyllnadsgrad i de tjänster som Compose IT erbjuder. Undersökningen ligger också i linje med Compose IT´s strävan att ständigt utvecklas inom områden som Service Assurance, IT Service Management och Application Performance Management och samtidigt ha fortsatt bra relationer med sina kunder.

”Denna kundundersökning är ett mycket viktigt verktyg i vår strävan att ständigt utveckla våra kundrelationer. Det känns riktigt bra att samtliga kunder kan rekommendera oss till andra företag vilket betyder att de är nöjda med oss som leverantör. Det är också riktigt spännande med kundernas feedback på nya tjänsteområden vilket ger mig en bild att vi har riktigt starka partnerskap med våra kunder.”

Jonny Sigemo VD Compose IT

För ytterligare information, kontakta

Jonny Sigemo, Tel: +46 8-7936640, E-post: jonny.sigemo@compose.se

 

Om Compose

Compose IT har funnits på marknaden i mer än 25 år och vi tillhandahåller kundanpassade lösningar och tjänster inom Service Assurance, IT Service Management och Application Performance Management. Våra kunder finns i såväl offentlig och privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Vi har kontor i Stockholm, Gävle och Östersund.

Publicerad: 22 december 2017