Telemetri är efterträdaren till SNMP

Ny teknik gör maskininlärning och realtidsanalyser inom Service Assurance allt mer tillgängliga. Det är funktioner som ger dig möjligheten till en djupare insikt i din data än någonsin tidigare. Utvecklingen ställer också krav på insamlingsmetoderna, funktionerna behöver mer insamlade data inom kortare intervaller än vad som hittills varit möjligt.

En stor del av dagens datainsamling görs med hjälp av SNMP. Enheterna i nätverket får förfrågningar om olika värden så som trafikmängd eller CPU-belastning. Det är en pålitlig insamlingsmetod som garanterar paketleverans, men metoden är föråldrad och kan orsaka stor belastning hos de övervakade enheterna. Om enheterna dessutom får förfrågningar från flera olika system så kan belastningsgraden ibland bli så hög att enheterna inte klarar av att göra sitt jobb. Extra problematiskt blir det för väldigt stora enheter med hundratals interface där SNMP inte kan samla in data i den granulära form som nu krävs.

Telemetri löser detta problem genom att enheterna själva samlar in och skickar iväg mätvärden till de intresserade systemen, istället för att få förfrågningar från flera olika håll. Metoden ger också möjligheten att med dynamiska regler styra både vilka mättyper som ska levereras och hur ofta de ska levereras. Men denna dynamiska modell kräver också större flexibilitet än vad de system som hanterar lagring, analys och presentation har haft. Flera lovande system säger sig dock kunna hantera de nya kraven från hårdvara som stödjer telemetri.

Vi på Compose IT söker efter de rätta lösningarna för våra kunder. Om du har behov av djupare insikter i din data eller behöver realtidsanalyser så är du förmodligen redan på väg mot telemetri. Vill du ha hjälp på vägen, kontakta oss så hittar vi den rätta lösningen för dig!

Ella Strandberg och Henrik Berg