SevOne har återigen hittat felen innan de påverkat kundens miljö!

Compose IT levererar lösningar baserat på de bästa produkterna i världen inom Service Assurance och det är fantastiskt kul att återigen få höra från kunder om hur de verkligen hjälper dem i det verkliga livet.

En större svensk MSP berättade att deras SevOne PAS PM-lösning återigen har hittat felaktigheter på nätverksutrustning och larmat för åtgärd. Den inbyggda funktionen med trender och baseline kopplat till dynamiska tröskelvärden för larm fungerar mycket väl och ser till att förebyggande åtgärder kan tas innan felet har drabbat kundens miljö i form av nertid och stora störningar!