IBM Cloud ITSM Partner Summit

IBM:s ITSM Business Partner Summit gick av stapeln den 16 och 17 maj i Lisabon, Portugal. Compose IT var som enda Nordiska Business Partner på plats. På agendan stod ett antal presentationer av IBM samt ett antal presentationer av utvalda Business Partners. Fokus från IBM:s sida var på hur de ser på utvecklingen framåt kring NOI, Netcool Operations Insight, monitorering av Cloud och Hybrid Cloud-miljöer, Cognitive Analytics med Watson, samt deras verktyg för network performance management, NPI.

Hybrid Cloud Management

Nya utmaningar uppstår när mycket av resurser flyttar till molnet och virtualiseras. För att möta dessa utmaningar behövs nya strategier och arbetssätt. IBM använder nyckelord som agile, cognitive, predictive, dynamic och flexible. För att kunna hantera övervakning av molnbaserade källor så kan man ha olika strategier, beroende på hur ens miljö är uppbyggd och vilken väg man vill gå. Antingen har man både källor och övervakning i molnet, eller så utökar man sin on-prem-baserade övervakning för att kunna hantera datakällor i molnet, eller någonting mittemellan. IBM håller på och utvecklar en produkt med namnet Cloud Event Management som för närvarande finns tillgänglig som Beta. Den är inte tänkt som en ersättare till Netcool utan snarare ett komplement.

Om man väljer att ha kvar sin övervakning on-prem så finns ett antal metoder för att fånga upp data från molnet med olika fördelar och nackdelar. Exempel på detta kan vara att använda IBM’s Probe for Message Bus som kan hämta XML eller JSON event from olika källor och konvertera till OMNIbus event.

NPI

En produkt som IBM tror mycket på är NPI, Network Performance Insight. NPI är IBM’s verktyg för prestandamätning av nätverk. NPI kan ses som ett komplement till NOI för de kunder som är i behov av performance monitorering för nätverk. Med hjälp av NPI är det möjligt att skapa korrelerade dashboards med event från OMNIbus, topologi från ITNM och performance-data från NPI. Dessa dashboards ska sedan kunna visas i Dash-portalen. Styrkan med NPI är enligt IBM dess skalbarhet, snabbhet och flexibilitet. NPI kan än så länge, enligt vårt förmenande, ses som en produkt under utveckling och som kanske kan nå sin potential under de närmaste 12 månaderna enligt IBM.

Netcool Operations Insight (NOI)

Är en bundling från IBM som innehåller en rad produkter för att kunna monitorera och managera infrastruktur och resurser i och samma gränssnitt. Tex  Affärsapplikationer, Virituella maskiner, Nätverks element, protokoll, säkerhet och lagring osv.

Netcool Operations Insight använder sig av Cognitive Event Analytics för att kunna lära sig det monitorerade systemet och kunna hantera problem/avvikelser samt föreslå lämplig åtgärd.

Eftersom problem/avvikelser hanteras maskinellt och automatiskt innan det uppstår och på ett snabbare sätt jämfört med att manuellt arbetssätt så sparas arbetstid samt resurser.