Compose IT fördjupar samarbetet med IBM

Compose IT är nu certifierad som ”IBM Tivoli Support Provider Reseller”

Fram till idag så har du som kund kunnat köpa nyttjandet av licenser på IBM Tivoli Netcool på två olika sätt. Dels genom att själva ”äga” licensen via Passport Advantage (PA) dels genom att hyra licenser via Compose IT. När Ni hyr licenserna via Compose IT ingår att Ni har direkt tillgång till vår kompetens och Compose levererar 1st och 2nd Level support på både produkterna och systemlösningen. Fram tills idag har det varit IBM som har levererat produktsupporten i de fall Kunden har velat ”äga” lösningen själva och om Kunden har velat få stöd med lösningssupport har ett separat avtal tecknats för detta med Compose IT.

 

Nu har vi som unik partner i norra Europa fördjupat samarbetet med IBM genom att bland annat utbildat oss och klarat av nya certifieringar. Resultatet av det är att du som kund fortfarande kan ”äga” produkterna enligt samma modell som för PA men med det tillägget att Compose IT har rätten och kunskapen att leverera 1st och 2nd Level IBM Tivoli Netcool produktsupport samt lösningssupport.