Dynatrace Perform 17

Jag hade i början på februari möjligheten att åka till Las Vegas och delta i konferensen Dynatrace Perform 2017. Vi var 1100 besökare från 23 länder och fick lyssna på över 70 talare under 4 dagar.

Dynatrace gör det möjligt för oss att mäta prestandan i en applikation och framför allt att samla detaljerad information om användarnas upplevelse hjälp av deras User Experience Management (UEM). Detta betyder att vi kan övervaka alla användningsfall i ett system och detaljerat mäta svarstider, från första interaktion till sista databasanrop. Denna information ger oss en tydlig översikt över applikationens prestanda under hård belastning och vilka problem vi måste lösa för att förbättra användarens upplevelse. Om man har en nättjänst som genererar inkomst är detta extra intressant eftersom missnöjda kunder riskerar att välja en konkurrerande tjänst.

Som utvecklare är det min uppgift att lösa problem och förbättra användarnas upplevelse. Med Dynatrace kan jag få detaljerad information om när, hur och var i systemet fördröjningar påträffats. Det ger mig det jag behöver för att lokalisera flaskhalsar och andra problem.

//Marcus Edvardsson
Compose IT