Compose IT förbättrar kvalitet

Compose IT utvecklar och levererar ett stort antal portallösningar och dashboards som förenklar, förbättrar och kombinerar automationer, funktioner och data hos våra kunder. Detta ger en sammanställning och visualisering som är anpassad efter behov och önskemål och som ger stor nytta.

Just nu bygger vi en NOC-portal till en stor nordisk telekomaktör. Portalen kommer att möjliggöra rapportering och presentation av Performance Monitoring statistik i realtid för L2 och L3 nättjänster samt mobile backhaul.

Portalen kommer att användas för att verifiera tjänstekvalitet samt för felsökning och analys och att vara ett viktigt hjälpmedel för vår kunds interna nät- och tjänsteövervakare.

Kunden har sedan tidigare SevOne Performance monitoring system, en PM-lösning för statistik som vi levererat, installerat, anpassat samt också förvaltar och utvecklar.

Den nya portalen kommer att bygga på data från SevOne som insamlats och beräknats för respektive kundspecifik KPI var femte minut.

Användarna kommer kunna filtrera information baserat på de olika grupperingsvärden som väljs och därmed snabbt och enkelt anpassa sin vy efter behov och situation.

Möjligheten finns nu att skräddarsy och kombinera tjänsteinformationen utifrån önskad nivå eller detaljgrad.

Som lösning för klientsidan har vi valt Angular2 för att presentera informationen lätt och smidigt. För att göra gränssnittet responsivt för bärbara enheter gör vi det grafiska gränssnittet med hjälp av Bootstrap. Vi vill fokusera på korta svarstider och uppnår detta genom att mellanlagra den mest efterfrågade informationen i affärslagret. Detta sker i den REST-service vi bygger som ett mellanlager mellan SevOne’s API och klienten. Resultatet är svarstider på några få millisekunder trots den stora mängd data som rapporterna baseras på, något som annars tar sekunder att presentera.