Kundundersökning berömmer Compose IT

Stockholm december 2016.

Resultaten från Compose IT:s senaste kundundersökning gällande våra tjänster inom IT visar att vi har en fortsatt väldigt nöjd kundbas.

Våra kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland har delat sina åsikter som bla avslöjar att

– Samtliga tillfrågade kunder skulle kunna rekommendera Compose IT som leverantör till andra företag
– Uteslutande så anser kunderna att Compose IT lever upp till de högt ställda förväntningar som man har på oss som en IT leverantör
– Kunderna anser också att Compose IT till fullo lever upp till sina värdeord som är engagemang, kompetens och glädje

Undersökningen har genomförts av konsultbolaget Great Consulting som arbetar med marknadsanalyser. Metoden för denna kundundersökning har varit att via djupintervjuer få fram information om hur kunderna upplever Compose IT som leverantör samt service och uppfyllnadsgraden i de tjänster som Compose IT erbjuder. Undersökningen är också viktig för att säkerställa att tjänster utvecklas på ett sätt som ligger i linje med kunders fortsatta utveckling inom områden som Service Assurance, IT Service Management och Application Performance Management.

”Att samtliga kunder är nöjda eller mycket nöjda med oss tyder på att det vi gör är rätt. Denna undersökning har också gett oss förslag på förbättringsområden som vi nu kan ta tag i. Avslutningsvis så kan vi konstatera att det är väldigt glädjande att samtliga av våra kunder kan rekommendera oss!”

 

Jonny Sigemo VD Compose IT