1+1 blir 3

Compose IT får i uppdrag att tillsammans med en av Sveriges större MSP:er utveckla och modernisera deras Service Assurance miljö.

Vi kombinerar styrkorna i våra leverantörers lösningar för att skapa en modern, flexibel och automatiserad plattform i den digitala infrastrukturen. För att effektivt kunna automatisera driften av verksamheten behövs ett ultraflexibelt och överliggande system där alla tänkbara och otänkbara händelser kan hanteras. Vidare så är nätverksinfrastrukturen ryggraden i dagens digitala värld vilket gör att det krävs ett system som är skalbart och kan stödja både dagens och morgondagens krav.

Som ett resultat av våra gedigna erfarenheter inom Service Assurance har vi tagit fram Compose Collections. Detta är en samling av funktioner som ”knyter ihop säcken” och gör så vi kan fokusera på de resultat som vi vill få ut av systemen.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att fortsätta att vara framgångsrika inom våra områden.

 

Teknik vi använder:

Tivoli Netcool Omnibus

Hjärtat i våra systemlösningar. Netcool Omnibus är en realtids databas, designad för att klara stora mängder information och snabbt kunna korrelera, de duplicera, filtrera och uppdatera information. Netcool Omnibus är ett paraplyverktyg, en Manager-of-Managers som hjälper dig att få en samlad bild över hela den digitala infrastrukturen. När en samlad bild finns från samtliga underliggande system, enheter och management verktyg kan man på ett enkelt sätt se påverkan ur ett helikopterperspektiv och säkerställa tillgängligheten på tjänster, applikationer och affärssystem.

Alla omkringliggande system ansluter mot Omnibus och läser, skriver och uppdaterar kontinuerligt information. Allt för att göra innehållet så informativt som möjligt och arbetet för Operatörer och användare så enkelt som möjligt.

Tivoli Netcool Impact

Hjärnan i våra systemlösningar. Impact utför bland annat avancerade korreleringar, beräkningar, berikningar och automatiseringar. Impact kopplas mot Omnibus och andra externa datakällor (ex. CMDB, Inventory, Asset Management och Ärendehantering) och exekverar så kallade policys i realtid baserat på inkomna händelser eller vid schemalagda tider. Detta gör att vi automatiserar allt från omstart av tjänster på servrar till omläggning av ordrar i SAP.

SevOne, Performance Appliance Solution, PAS

PAS tillhandahåller vyer, grafer och rapporter över nätverksdata och ger en sammanfattade bild över hela nätverksinfrastrukturen. Den genererar automatiskt baseline data och ger alerts så snart realtids värden avviker från det historiskt insamlade mätdatat eller uppsatta tröskelvärden. Systemet är skalbart att stödja miljontals av monitorerade objekt och består av funktioner för mätning, modellering, planering och optimering av nätverk för att se till att det bär trafik med snabbhet, pålitlighet och kapacitet som är lämplig för den typ av applikation eller de kostnadsramar som är satta.  All insamlad mätdata kan lätt presenteras i form av top-10, grafer eller rapporter i en anpassningsbar dashboard, exporteras via csv eller automatisk skickas ut som pdf via email.