Vi slår ljusets hastighet och Blixt Gordon

Att kunna agera med ljusets hastighet eller att kunna agera i det rätta ögonblicket är stort men att kunna förutspå vart blixten ska slå ner är större.

Dagens ständigt uppkopplade affärsvärld ställer högre och högre krav för att utvecklas och överleva i den ständiga konkurrensen.

Affärsrelationer och affärstransaktioner går mer sällan mellan människa till människa utan från ett automatiskt assetsystem till ett automatiskt tillverkningssystem via en 24/7 webbhandel.

Nu får det inte gå fel, ett av systemen får inte gå ner – när vi var kvar på nätverksnivå och pratade om dessa utmaningar pratade vi om kapacitetsplanering i länkar, routrar och switchar. Allt detta för att ge systemen tillgång till ”motorvägen” för sin affärstransaktion.

Nu är det mer komplext, det är affärstransaktionens komponenter vi ska hålla reda på, deras relationer och beroenden till varandra – om ett API i ett ordersystem plötsligt går trögt, fel eller slutar att fungera, hur hittar vi problemet innan kön till kassan blir för lång och miljonerna rinner undan i webbfronten?

Svaret är att kombinera infrastrukturens hälsa med affärstransaktionens status på ingående komponenter, samla all information på ett ställe och bygga en proaktiv IT-funktion. IT är verksamheten idag och ska hanteras precis som i en butik med IT bussiness continuity planning, hur håller vi affären ingång vid en incident. Den stora skillnaden mot en butik är att vi kan förutspå vad som kommer och kan hända med hjälp av våra lösningar och Er erfarenhet om er affär!

Compose IT – framgång tillsammans