IBM Tivoli Network Manager

IBM Tivoli Network Manager (ITNM) gör discovery på ditt nätverk och knyter ihop allt till en topologisk karta. Monitoreringen är policy och klass styrd och görs med hjälp av SNMP och ICMP. ITNM har en avancerad Root Cause (RCA) motor som med hjälp av nätets topologiska sammansättning beräknar symptom och root cause utifrån både Layer 2 och Layer 3. Discovery funktionen samlar förutom den topologiska sammansättningen även in detaljerad information om enhetens alla åtkomliga konfigurationsvärden och ingående komponenter. Detta ger en bra inventering och ett underlag som antingen kan jämföras mot eller ligga till grund för ditt inventory, asset eller CMDB. Discovery sker schemalagt och lägger till samt tar bort enheter allt eftersom ditt nätverk blir större eller mindre.

Visualisering

Hela eller delar av ditt nätverk kan visualiseras i form av topologiska kartor. Aktuell status hos respektive enhet återspeglar aktuell larmstatus i Netcool Omnibus. Det är således möjligt att gå direkt från den topologiska kartan in till Omnibus eventlista och vice versa. Detta ger en överskådlig blick på hur den larmande enheten mappar in i den befintliga topologin.

Insamling

IBM Tivoli Network Manager är sammankopplad med Netcool Omnibus via sin egen probe och skickar in gällande larm. ITNM läser även alla inkomna event via en gateway. Detta innebär att Root Cause motorn även tar hänsyn till larm inkomna på annat sätt än via sin egen monitorering (ex. via SNMP-trap eller Syslog).