IBM Tivoli Netcool – Omnibus

IBM Tivoli Netcool Omnibus, hjärtat i våra systemlösningar när vi arbetar med Netcool svitens programvaror. Netcool Omnibus är en realtids databas, designad för att klara stora mängder event och snabbt kunna korrelera, de duplicera och uppdatera information. Netcool Omnibus är ett paraplyverktyg, en Manager of Managers som hjälper dig att få en samlad bild över hela din miljö. När en samlad bild finns från samtliga underliggande system, enheter och management verktyg kan man på ett enkelt sätt se påverkan ur ett helikopterperspektiv och säkerställa tillgängligheten på sin tjänst, applikation, affärssystemet eller andra delar av sin IT-miljö.

Alla omkringliggande Tivoli applikationer ansluter mot Omnibus och läser, skriver och uppdaterar kontinuerligt information. Allt för att göra innehållet så informativt som möjligt och arbetet för Operatörerna och användarna så enkelt som möjligt.

Visualisering

Netcool Omnibus WebGUI/DASH är det webbaserade gränssnittet som användare loggar in mot för att visualisera status och/eller arbeta med eventen. Gränssnittet är rollbaserat och kopplas enkelt mot tex. LDAP eller AD där rättigheter och åtkomst kan styras via grupper. Åtkomsten till verktyg görs enkelt via en högerklicks meny där möjligheten finns att påverka event, starta andra verktyg eller låta användaren interagera med eventet.

Insamling

Larminsamlingen görs via så kallade Prober. Antingen via passiva prober där proben ligger och lyssnar på inkommande trafik (ex. SNMP, Syslog eller Socket) eller via aktiva prober som själva går och hämtar aktiv status eller event från underliggande management system (ex. SCOM eller Alcatel SAM). Proben har till uppgift att tokenisera upp informationen och normalisera innehållet för att sedan skicka vidare larmet som ett event till Omnibus.

Vi implementerar våra lösningar efter vårat motto: ”Rätt person ska göra rätt saker”. Bara den information som man förväntar sig att någon ska utföra en åtgärd på, är den information som ska visas och eskaleras till rätt resurs.