IBM Tivoli Netcool – Impact

IBM Tivoli Netcool – Impact, hjärnan i våra systemlösningar som baseras på Netcool svitens olika programvaror. Impact är en scriptmotor där avancerade korreleringar, beräkningar och beriknings jobb utförs. Impact ligger kopplad mot Netcool Omnibus och andra tillgängliga externa datakällor (ex. CMDB, Inventory, Asset Management och Ärendehantering) och exekverar så kallade policys i realtid baserat på inkomna händelser eller vid schemalagda tider.

Policys skapas i Impacts eget policyspråk (IPL) eller i JavaScript och används för att automatisera processer och kommunicera med externa tjänster som exempelvis Web Services eller Databaser.

Visualisering

Till Impact finns även ett presentationsgränssnittet Operator Views. Med hjälp av Operator Views kan man utnyttja styrkan i Impact och på ett åtkomligt sätt presentera resultatet via ett webgränssnitt. Detta ger dig möjligheten att låta användaren interagera med gränssnittet och presentera resultatet baserat på tex. gjorda val.