SevOne Now16

Compose IT har deltagit vid SevOnes event där kunder och partners träffades i Stockholm och Helsingfors för att diskutera nuläget kring en rad frågeställningar rörande Performance Management.

Deltagarna i Stockholm var mer orienterade i produkterna från SevOne medan de i Helsingfors var i startgropen men ändå stod inför samma krav på systemlösning.

Inledningsvis presenterade SevOne sin syn på förändringar i den mobila ekonomin och att den digitala infrastrukturen är oändligt komplex. En stor tillväxt i den mobila kommunikationen kräver snabbare utveckling av virtualisering och volymhantering. Digitaliseringen är mer centrerad kring varje individ och närmare sig gränserna för tekniken.

Vad vi kan förvänta oss är:

  • Krav på obegränsad datorkraft och lagringskapacitet
  • Att vi har vi säkerhetslösningar och kryptering som omfattar hela kedjan
  • Realtidsanalys och självlärande system/maskiner

 

Den stora osäkerheten är dock IoTs påverkan på trafikvolym.

Förändringar i den mobila ekonomin ställer dessutom andra krav på tillgänglighet. Varje komponent är viktig och det tidigare förhållningssättet att bara övervaka och styra förbindelsen, nätet, är inte längre tillräckligt. En komponent bortfall kan betyda att en hel tjänst försenas eller faller bort. Exempelvis vid varuleveranser och den mobila positioneringen eller ditt smarta låssystem fallerar och omöjliggör leverans.  Behovet att ha kontroll av alla komponenter är helt annan idag.

Diskussionen om IOT handlade mycket om hur detta kan paketeras och marknadsföras som kommersiell tjänst.

Diskussionen uppehöll sig en del kring komplexiteten i end-to-end övervakning och skiftet från statisk till dynamisk infrastruktur samt erfarenheterna av SD-WAN.

SevOne presenterade också en ny appliance för applikationsövervakning: EUE  – End User Experience som en utökning av produktportföljen. Se mer: https://www.sevone.com/end-user-experience-appliance