SevOne version 5.6

I SevOne 5.6 finns flera intressanta nyheter.

Det går nu att skapa policies och thresholds för NetFlow-data. På så sätt kan alerts genereras för t ex onormalt nyttjande av applikationer, protokoll och trafikvolymer till specifika interface, subnät eller IP-adresser. DDOS-attacker kan upptäckas tidigare så att åtgärder kan vidtas.

Integration med Cisco ACI. SevOne stödjer Cisco ACI’s infrastruktur och kan monitorera kvalitetsdata för CPU, minne, fysiska och logiska portar. SevOne håller reda på de dynamiska förändringarna i infrastrukturen. Standardrapporter som t ex TopN och topologirapporter, och ”status maps” skapas lika enkelt som för annan infrastruktur.

Topologi-kartorna är förbättrade. Stöd finns nu även för Cisco ACI, L3 MPLS VPN och VMware Virtual Networking. Genom att man visuellt visar relationerna mellan de ingående L2/L3-devicen, applikationerna och tjänsterna så blir felsökning enklare. Vad blir påverkan om ett device går ner? Vilka andra device, applikationer eller tjänster påverkas?

Rapporteringen har optimerats, bl. a så behöver inte browsern refreshas om det blir en uppdatering i en ”status map”.

Stöd för RESTful API. Integration mot andra system kan nu göras med REST. M h a WebHooks kan man integrera t ex alerts med andra applikationer.