SevOne Performance Log Appliance (PLA)

SevOne PLA ger dig en samlad vy över din infrastruktur. Du får en dashboard som visar kvalitetsdata, Netflow och logdata.

https://www.sevone.com/datasheet/real-time-analytics-raw-log-data