Compose IT Dashboards

Dashboards är vår egen webbportal-applikation för visualisering av resultat av de spännande automatiseringar av system- och nätverksövervakning som vi utför hos våra kunder. Varje dashboard är högt anpassad till kundens behov och önskemål. Tack vare användning av modern teknologi inom webbutveckling (NodeJS/AngularJS) är tiden för uppsättning av nya vyer väldigt snabb och enkel.

Valet av teknologi möjliggör hög prestand, skalabilitet och modularitet. Dashboards kan placeras direkt i kundens infrastruktur eller externt, som även öppnar för möjligheten att erbjuda Dashboards som en molntjänst.