TM Forum Live!

Compose IT botaniserar bland nya trender på TM Forum Live!

Compose IT är på plats på en av de viktigaste konferenserna inom Telecom i Europa.

SDN, NFV, IoE etc. vi kan konstatera att det finns många nya förkortningar och utmaningar som Telecom industrin står inför. Traditionella betalmodeller för datatrafik är inte längre aktuella och Telecom industrin behöver hitta nya vägar för att säkerställa sin existens. Vi kan med all säkerhet förvänta oss nya tjänster och möjligheter i framtiden.

Att virtualisera nätverk och göra tjänster åtkomliga via egna eller andras Cloud-lösningar ställer höga krav på kontroll och prestanda. ”Silos are dead”! Det går inte att bygga stuprörsorganisationer med ansvar för specifika områden. De nya tjänsterna som produceras kommer även att inkludera behovet av samverkan mellan olika kompetensområden.

För att säkerställa att du lever upp till den tillgänglighet som kunderna förväntar sig behövs stabila, flexibla och skalbara lösningar inom Fault- och Performance Management. Centraliserade lösningar för mätning, insamling, korrelering och presentation kommer bli en förutsättning för att lyckas.

Den lösningen har redan Compose IT och vi kan således konstatera att vi står väl förberedda både idag och framöver.