IOT, Internet of things är en av de stora trenderna inom digitaliseringen.

När vårt samhälle blir digitalt och olika system eller produkter kommunicerar med varandra produceras stora mängder data. Värdefull data som ger insikt genom visualisering och tolkning. Men det finns sätt att få ut ännu mer värde genom att ta det en nivå till och analysera hur infrastruktur och data mår. Det kan röra sig om maskiner, fordon, oljeplattformar, broar, lokaler och andra inventarier. Att ta tempen på infrastrukturen under hela dess livscykel blir en affärskritisk process. Speciellt eftersom det kan kosta mångmiljonbelopp om produktion eller distribution stannar på grund av någon oanmäld brist.
I poddavsnittet nedan berättar vi om vikten av att förstå sig på det data som företagens olika system genererar i vår sammankopplade IOT värld. Att förstå vad som händer, vad som kommer att hända och hur man på bästa sätt optimerar processer så att allt går som planerat? Genom att aktivera automatiserade processer kan man vid behov åtgärda eventuella problem. En integrerad uppsättning av verktyg som kan övervaka, hantera och identifiera det som händer parallellt med datainsamlingen kan stötta IOT processen.
Compose har även gästbloggat på Digitaliserat.nu kring ämnet.

Bloggen hittar du här. http://digitaliserat.nu/integrated-systems/vaga-lita-pa-automatiserade-processer
Podcast: http://digitaliserat.nu/podcast/pod7-iot-nar-valmaende-system-blir-affarskritiska/