Compose IT på Cisco Live

Compose IT har deltagit på Cisco Live för andra året i rad och kan uppmärksamma tre saker ur vårt perspektiv:

Cloud är etablerat- nu är det smakerna som avgör och givetvis de ekonomiska betalströmmarna.

IoT- bilbranschen går i täten, allt är uppkopplat eller ska bli uppkopplat oavsett om det är IT eller industri, miljoner och miljarder av punkter som ska informera sig om läget.

SDN- högre grad av virtualisering, snabbare utrullning av nät, infrastruktur, DB och applikationer, i stort sett hela städers IT-infrastruktur kan konfigureras om på några minuter.

Min sammanfattning är en fråga, är alla organisationer redo för den komplexiteten?

Kontroll, Automation och sekundsnabba rapporter kommer att krävas – fråga oss, vi kan!

Fredrik Westberg
070-6231490