Internet of real things!

Äntligen har framtiden hunnit ikapp oss!

Idag kallar vi det för Internet of Things ( IoT/IoA), Service Defined X/A, BigData, det kommer nya modeller för informationsinsamling och hantering hela tiden.

Compose IT började på 90-talet, med att samla in information, övervaka, leverera rapporter och automatisera från ”all kinds of things”.

Syftet har hela tiden varit att alla ”saker/things” som har ingått i någon form av leverans ska mätas och följas upp.

Det spelar ingen roll vad källan är:
– en mobil enhet
– en produktionsrobot
– ett godstågshjul
– ett IT-system

Det är hälsan, ekonomin och säkerheten i den kombinerade tjänsten vi mäter och agerar på.

Idag kallas det ”Internet of things” och vi vet redan hur man gör!

”Vi underlättar våra kunders tjänsteleverans genom att bevaka, mäta och förädla information och händelser i infrastrukturen. Nyttan blir effektivisering, automatisering och kontroll. Tillsammans med kunden skapar vi en proaktiv tjänsteleverans”

Välkommen till oss framtiden!