Compose IT fördjupar samarbetet med Trafikverket

Trafikverket har tecknat ett flerårigt avtal med Compose IT gällande kompetensförsörjning avseende drift, underhåll, support och utbildning för IBM Tivoli NetCool.

Detta är ett kvitto på att vi ligger helt rätt med vårt engagemang och vår kompetens inom Service Assurance på den Svenska marknaden. Lösningen hos Trafikverket är av strategisk vikt och säkerställer att information finns om Ett tillgängligt Sverige.

 

Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg.

Läs mer om Trafikverket här http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/