Uppvaknande, insikt och kontroll

Service Assurance, Manager of Managers, Monitorering, Övervakning, Event Management, Larminsamling, SSO, Fault Management, Infrastructure Performance Management… och så vidare.

Kärt barn har många namn och inom ett vidsträckt område finns det många sätt att tolka sitt behov och resultatet av lösningarna blir väldigt skilda.

När vi jobbar med dessa frågor är det inte tekniken som avgör framgången, det finns ingen ”licens” eller ”blackbox” som klarar det här på egen hand. Det finns otroligt bra verktyg att tillämpa i sin dagliga verksamhet som understöd till rutiner och praxis.

Ta tag i frågan, ta fram vad ni vill veta, ta reda på vad ni inte vet, hitta en verktygslåda som kan anpassas till, och följa, förändringar i verksamheten.

Börja i liten skala men tänk stort, addera funktioner vartefter aha-upplevelserna infinner sig. Inte bara inom IT, låt verksamheten vara med och leka och tycka.

Ett gemensamt uppvaknande till vad man kan åstadkomma med rätt verktyg och rutiner leder till insikt och kontroll.