Compose Collection

Compose Collection kallar vi vårt samlade kapital av investerad tid och kunskap. Genom alla år som vi har arbetat inom Service Assurance och för att säkerställa att våra kunder har en trygg och pålitlig miljö inom Fault-, Performance- och Application Performance Management har vi samlat på oss en hel del kreativa och smarta lösningar.

Denna samling kallar vi Compose Collection och några exempel på vad den innehåller återfinns nedan:

Dynamic Event Management

Du behöver inte bry dig om krångliga regelfiler och avancerade beräkningsmodeller. Vi har utvecklat ett koncept för att dynamisk kunna klassificera inkommande event så att de med automatik behandlas av systemet efter önskemål. Allt sker via ett användarvänligt GUI och du kan utan problem släppa in systemägaren/förvaltaren i gränssnittet. Med andra ord, den person som bäst känner till sin miljö och dess larm.

På detta sätt säkerställer vi att rätt larm får rätt prioritet och visas för rätt person. Larmet blir berikat med nödvändig information för att ärendet skall bli placerat på rätt grupp och inom rätt område i ärendehanteringssystemet. Rätt KPI appliceras på larmet för att påverkan ska kunna beräknas på ett effektivt och enkelt sätt.

Vill du att en viss typ av klassificering skall gälla generellt, men en annan om tex. samma larm kommer från en viss nod och en viss tid på dygnet eller om du vill att klassificeringen skall gälla om tex. 10 likadana larm inkommer inom 1 minut så är det inga problem. Allt är konfigurerbart i gränssnittet.

Vill du utföra automatiska åtgärder som tex. skapa ett ärende, skicka ett mail, sms eller ett push meddelande samtidigt som larmet kommer in eller efter en definierad tid så är det också möjligt. Vill du rentav starta en siren eller ett blixtljus så går det också.

Lösningen är självlärande och lägger med automatik upp nya larm för klassificering. Detta innebär att man får en klar överblick på vad som är oklassificerat och sökandet i historiska databaser efter inkomna händelser är inte längre nödvändigt.

Gränssnittet är åtkomligt via Netcool Omnibus WebGUI där roller och rättigheter styr vem som ser vad.

gui4rules