IoT-övervakning med ScienceLogic

Vem

En organisation som jobbar med el, vatten, värme samt stadsnät och har egna produktionsenheter och distributionsnät.

Varför

EU:s NIS-direktiv för hantering av samhällskritisk infrastruktur innebär att man behöver skaffa sig bättre kontroll på att hela miljön fungerar som den ska, inklusive IT-delar, produktionsenheter och distributionsnät.

Man vill också effektivisera verksamheten genom att se till att rätt underhåll och reparation på utrustningen görs när det behövs och även säkerställa att inte faktureringen blir fel så att intäkter missas eller fördröjs.

 

Hur

Tack vare arkitekturen med enkelt anpassningsbara PowerPacks kan ScienceLogic konfigureras till att med ett och samma verktyg övervaka hela den tekniska miljön, både traditionell IT-infrastruktur med servrar och IT-nätverk och även de komponenter i den fysiska infrastrukturen som styr produktionsenheter och distributionsnät för el, värme och vatten.

PowerPacks specialanpassas till de olika tekniska standarder som komponenterna använder och alla larm kommer till en central funktion som har helhetsbilden. Status på all utrustning visas grafiskt för medarbetarna, med anpassade vyer beroende på vilken roll man har i arbetet.

Helhetsbilden används också för att förstå vilken root cause ett problem har. Att snabbt identifiera root cause är viktigt för att kunna driva ner MTTR (Mean Time To Repair) men det är svårt i en komplex miljö om inte övervakningen är gemensam.

Om komponenterna utsätts för fysiska eller digitala intrångsförsök samlas dessa larm så att de kan skickas vidare till specialiserade system och personal för att åtgärdas.

När en komponent larmar för att den inte fungerar som den ska får man detaljer om vad felet är och kan därmed se till att rätt fälttekniker åker till rätt ställe och har med sig rätt reservdelar. Man kan även få information innan felen blir allvarliga och då göra preventiv service för att undvika driftsstopp.

För el- och vattenmätare i hushållen övervakas att de skickar sina data korrekt så att man vid faktureringen är säker på att alla mätvärden finns.

All data sparas för att användas för analyser och planering.

 

Våra verktyg

Kontakta oss