Tillförlitlighet är lika med säkerhet

Danmark är ett av Europas och världens ledande länder inom förnybar vindenergi. I Danmark finns långt många fler vindkraftverk än i Sverige trots att Danmark till ytan inte är större än Jämtland. Vårt team i Östersund som är specialiserad på Performance Management har levererat en monitoreringslösning som tillsammans med kundens kommunikationssystem för vindkraftsparker erbjuder en tillförlitlig och säker miljö.

Vi på Compose IT använder produkter i våra lösningar som är leverantörsoberoende och som samverkar med de flesta tillverkares utrustning. Allt som kan generera ett tidsstämplat mätdata kan vi också monitorera, förädla och presentera i rapporter och grafer samt genom tröskelvärden generera larm, trender och notifikationer.

I det här fallet så baserar kunden sin kommunikationslösning på följande delsystem: TETRA (Terrestrial Trunked Radio) teknologi, radiolänk, PABX samt GPS.

Vår lösning monitorerar kvalitetsparametrar i de olika delsystemen och ger en sammanfattande bild över status och kvalitet. Det är en förutsättning för personsäkerheten för de som jobbar med uppsättning och drift av vindkraftverk ute till havs att alltid ha en fungerande kommunikation. Genom vår lösning kan dom hålla koll på varje komponent och att helheten fungerar.  Vi bidrar till en säkrare arbetsmiljö!