Våra Kompetenser

Compose IT har fokus på lösningar inom IT Operation, IT Service Management och Application Performance Management. Vi hjälper företag med att få en samlad övervakning av hela den digitala IT-infrastrukturens alla komponenter. Genom monitorering och automatiserade åtgärder hjälper vi er att säkerställa servicenivån.

Search and Analytics

En viktig komponent för att analysera data är ett riktigt bra sökverktyg och att man kan göra det i realtid. Kan man sedan kombinera det med både egenutvecklade lösningar liksom anpassade COTS är nyttoeffekten stor. Det handlar om allt ifrån insamling av loggar eller indexering av miljontals dokument för snabbsökning och att det finns alternativa möjligheter att synliggöra och presentera resultaten så att relevanta verktyg kan effektivisera och förenkla din tillvaro.

Läs mer

Application Performance Management

Ett unikt verktyg som hjälper dig att upptäcka och undvika prestandaproblem innan de påverkar verksamheten.

Moderna applikationer är komplexa, med många delar som interagerar och hög förändringstakt. Samtidigt driver digitaliseringen fram att verksamheten är mycket beroende av att interna och externa applikationer alltid är tillgängliga och att ändrade användningsmönster snabbt kan analyseras.

Läs mer

Network Performance Management

Network Performance Management är en del av IT Infrastructure Performance Management. Inom detta funktionsområde hanterar man prestanda och tillgänglighet på alla typer av digital utrustning så som nätverk, IoT-enheter, servrar, applikationer, databaser och virtualiseringsplattformar.

Läs mer

AIOps

AIOps handlar om att på rätt sätt hantera alla de tusentals händelser som inträffar i IT-systemen, och automatiskt kunna avgöra vilka som larm kräver åtgärder.

Läs mer

Våra verktyg

Kontakta oss